martes, 16 de octubre de 2018

Suecia líder mundial en pagos digitales

Suecia líder mundial en pagos digitalesLos pagos al contado continúan disminuyendo en el mundo y Suecia va al frente. Por primera vez los suecos superan a los americanos(N del T: estadounidenses) en la cantidad de pagos sin contado por persona, de acuerdo a un nuevo informe.
Extraído de Televisión Sueca(SVT)
Traducción de Ricardo Ferré

Sverige världsledande inom digitala betalningarKontantbetalningarna fortsätter att minska i världen och Sverige går i täten. För första gången går svenskarna om amerikanerna i antalet kontantlösa betalningar per person, enligt en ny rapport.

martes, 9 de octubre de 2018

Nueva técnica de identikit a partir de ADN

Investigador sobre la nueva técnología: "A largo plazo el método puede refinarse aún más"Por primera vez la policía sueca ha usado el ADN para producir un identikit de un sospechoso de asesino. De acuerdo con la investigadora y periodista científica Emma Frans lo ve como un cambio de paradigma.

Extraído de la Televisión Sueca(SVT)
Traducción de Ricardo Ferré

Forskaren om nya tekniken: ”På sikt kan metoden förfinas ännu mer”


Publicerad 

För första gången har svensk polis använt sig av DNA för att ta fram en fantombild på en misstänkt mördare. Enligt forskaren och vetenskapsjournalisten Emma Frans ser den del det som ett paradigmskifte.


sábado, 29 de septiembre de 2018

50 millones de cuentas de Facebook han sido "hackeadas"

La filtración de seguridad de Facebook - puede ser la mayor intrusión en la historia de esta plataforma

50 millones de cuentas de Facebook han sido hackeados y otros 40 millones más corren el riesgo de haberlo sido. Esta intrusión es según el diario The New York Times la mayor de la historia de Facebook.
...

Ésto puedes hacer

1. Si se sabe que uno ha sido sacado de la plataforma Facebook recomienda a sus usuarios ir a la página "Seguridad e inicio" a través de la Configuración. Allí se puede ver que unidades están iniciadas en la cuenta y donde se encuentran. Si notas que una unidad desconocida está iniciada puedes sacarla desde allí.
2. Para estar extra seguro está también bien cambiar la contraseña de tu cuenta. Ésto se debe hacer regularmente para evitar que alguien tenga acceso a tu cuenta.
3. Activar la autenticación de dos factores. Es una función de seguridad que hace que cada vez que tú inicias tu cuenta en una nueva unidad se te solicita escribir un código de seguridad especial para tener acceso a tu cuenta. Este código es enviado por medio de SMS. También se accede a esta función en la página "Seguridad e inicio" a través de la configuración.

Extraído del sitio web de la Televisión Sueca(SVT)
Traducción de Ricardo Ferré

Facebooks säkerhetsläcka – kan vara största intrånget någonsin på plattformen

50 miljoner konton på Facebook har hackats och ytterligare 40 miljoner konton löper risk för att ha blivit hackade. Intrånget är enligt The new York Times det största någonsin i Facebooks historia.

Detta kan du göra

1. Om man vet med sig att man har loggats ut från plattformen rekommenderar Facebook sina användare att gå in på sidan ”Säkerhet och inloggning” via inställningar. Där kan man vilka enheter som är inloggade på kontot och var de befinner sig. Om du märker att en okänd enhet är inloggad kan du därifrån logga ut denne.
2. För att vara extra säkert är det även bra att byta lösenord till ditt konto. Detta ska man göra regelbundet för att undvika att någon har åtkomst till ditt konto.
3. Aktivera tvåfaktorsautentisering. Det är en säkerhetfunktion som gör att varje gång du loggar in på en ny enhet blir ombedd att skriva in en särskild inloggningskod för att få till gång till ditt konto. Den koden skickas till dig via SMS. Även denna funktion kommer då åt på sidan ”Säkerhet och inloggnig” via inställningar.

lunes, 24 de septiembre de 2018

Revelado baño de sangre de los años 400

Revelado baño de sangre de los años 400Los arqueólogos han encontrado huellas de un gran baño de sangre en un castillo de los años 400 de la isla de Öland. Los hallazgos atestiguan no sólo de un tiempo del que no se sabe mucho. También indican que los habitantes de Öland lucharon como mercenarios en el Sur en Europa, cientos de años antes que los vikingos se apercibieran de la misma idea.

Extraído del sitio web de la Televisión Sueca(SVT)
Traducción de Ricardo Ferré

Avslöjat blodbad från 400-talet
Arkeologer har hittat spår efter ett stort blodbad i en öländsk fornborg från 400-talet. Fynden vittnar inte bara om en tid man inte vet så mycket om. De antyder också att ölänningar kämpade som legosoldater nere i Europa, hundratals år innan vikingarna kom på samma idé.


lunes, 17 de septiembre de 2018

Luchadora de la resistencia fallecida - mataba nazis con una pistola

Luchadora de la resistencia fallecida - mataba nazis con una pistola
Freddie Oversteegen tenía 14 años cuando ingresó en el movimiento de resistencia en los ocupados Países Bajos, Ella y su hermana mayor engañaban a los nazis a seguirlas al bosque donde los mataban con una pistola. Ellas han sido laureadas con medallas por su valentía. Ahora han fallecido todas las que estaban en su grupo de resistencia.


Extraído del sitio web de la Televisión Sueca - SVT
Traducción de Ricardo Ferré

Kvinnlig motståndskämpe död – sköt nazister med pistol

Freddie Oversteegen var 14 år när hon gick med i motståndsrörelsen i naziockuperade Nederländerna. Hon och hennes äldre syster lurade nazister att följa med ut i skogen där de sköt dem med pistol. De har hedrats med medaljer för sitt mod. Nu är alla i den kvinnliga motståndsgruppen döda.

miércoles, 29 de agosto de 2018

Así trata el movimiento alt-right(alternativa-derecha) transformar Suecia con propaganda racista

UPPDRAG GRANSKNING(N del T: programa de la TV sueca) · Un movimiento internacional compuesto por un grupo de personas extremistas de derecha que de una manera radical quieren cambiar el mundo. Con gruesa propaganda racista y anti-semítica en la red trata el movimiento alt-right conseguir base para sus opiniones extremas en Suecia. Ahora ellos esperan que los demócratas de Suecia(N del T: partido político xenófobo oficial) tengan éxito en las elecciones.(N del T: elecciones parlamentarias este próximo 9 de setiembre)

Så försöker alt-rightrörelsen förändra Sverige med rasistisk propaganda

UPPDRAG GRANSKNING · En internationell rörelse bestående av en grupp högerextrema personer som på ett radikalt sätt vill förändra världen. Med grov rasistisk och antisemitisk propaganda på nätet försöker alt-rightrörelsen få fäste för sina extrema åsikter i Sverige. Nu hoppas de på att Sverigedemokraterna ska ha framgång i valet.

miércoles, 22 de agosto de 2018

Los delitos de lesa humanidad no prescriben - EEUU extradita a un guardián nazi de 95 años después de 70EEUU extradita a un guardián nazi de 95 años después de 70 años
N del T. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben


EEUU ha extraditado a un antiguo guardia de un campo de trabajo nazi de las SS de 95 años a Alemania. El hombre ha vivido en Nueva York luego de la guerra y ha mentido sobre su pasado como azi escribe la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Extraído de Sveriges Television - Televisión Sueca - SVT
Traducción de Ricardo Ferré

USA deporterar 95-årig nazivakt efter 70 år

USA har deporterat en 95-årig tidigare SS-vakt i ett nazistiskt arbetsläger till Tyskland. Mannen har bott i New York efter kriget och har ljugit om sitt förflutna som nazist, skriver Vita huset i ett pressuttalande.