viernes, 21 de noviembre de 2014En Directo: Hemos conducido con el combustible del futuro

Las células de combustible están aún muy lejos - pero Motorista ya las ha probado

Las células de combustibles, que funcionan con hidrógeno pueden revolucionar el mundo entero.
Motorista ha tenido una primera mirada de los autos - que funcionan con agua.
Así de buenos son las grandes esperanzas del futuro de Audi y Volkswagen.
Ya antes de destapar el auto conceptual de Audi A7 h-tron que funciona con hidrógeno Motorista tuvo una única chance de conducir el auto en prueba en su totalidad.  Exteriormente las diferencias en comparación con un A7 común son mínimas, pero con cuerda de remolque de el híbrido A3 e-tron, una célula de combustible bajo el capot y dos recios motores eléctricos el A7 h-tron es algo completamete único y el primer híbrido de carga que funciona con célula de combustible. Con la batería completamente cargada y 130 litros de hidrógeno líquido, que es en principio sólo agua sin oxígeno, en el tanque, el A7 h-tron camina 550 km - y del caño de escape sale sólo justamente agua. Pero hay un detalle. El mundo aún no está listo y falta una infraestructura firme para el hidrógeno. Sin embargo, ésto no detiene al redactor de Motorista  Erik Gustafsson que tanto está listo como que informa directamente de la conducción de prueba.
"Resultado completamente fantástico"
Los coches que Motorista tuvo una chance única de conducir son los que funcionan con hidrógeno Volkswagen Passat Hymotion y Audi A7 h-tron. Además de la propia célula de hidrógeno tienen ambos modelos suficientes componentes estándard cada cual de su marca. El A7 tiene mucho de la técnica de carga híbrida del A3 e-tron y el Passat ha recogido la batería y los motores eléctricos tanto del Jetta Hybrid como del e-Golf.
¿Y el resultado? Completamente fantástico, diría yo. Puesto que la célula de combustible convierte el hidrógeno en electricidad el coche se siente como puramente eléctrico - pero sin sus defectos de carga lenta y alcance corto. El hidrógeno se carga en sólo tres minutos, pero eso pasa justamente con las estaciones de carga.Esxisten ciertamente un puñado de estaciones en  Los Angeles, pero comparado con estaciones de servicio convencionales la cantidad de estaciones de hidrógeno son ridículamente pocas.
¡Estate atento!
Más acerca de células de combustible, hidrógeno y el gran desafío del futuro se va a poder leer pronto en la revista Motorista – pero entonces con una prueba más completa del Audi A7 h-tron y del Volkswagen Passat Hymotion.

Artículo del diario sueco Aftonblader

Traducción de Ricardo Ferré


Direkt: Vi har kört framtidens bränsle


Bränslecellsbilarna är fortfarande långt bort – men Motorista har redan provkört
Bränsleceller som drivs av vätgas  kan revolutionera hela världen.
Motorista har fått en första titt på bilarna – som går på vatten.
Så bra var Audis och Volkswagens stora framtidshopp.
Redan innan avtäckningen av Audis vätgasdrivna konceptbil A7 h-tron fick Motorista en unik chans att provköra bilen i sin helhet. Till det yttre är skillnaderna jämfört med en vanlig A7 minimala, men med drivlina från laddhybriden A3 e-tron, en bränslecell under huven och två rejäla elmotorer är A7 h-tron något helt unikt och världens första bränslecellsdrivna laddhybrid. Med fulladdat batteri och 130 liter vätgas, vilket i princip är vatten utan syre,  i tanken kommer A7 h-tron 55 mil – och ur avgasröret kommer det enbart just vatten. Men det finns en hake. Världen är ännu inte redo och det saknas en ordentlig infrastruktur för vätgasen. Det hindrar dock inte Motoristas redaktör Erik Gustafsson som både är redo och rapporterar direkt från provkörningen.
"Helt fantastiskt resultat"
Bilarna Motorista fått en unik chans att köra är vätgasdrivna Volkswagen Passat Hymotion och Audi A7 h-tron. Förutom själva bränslecellen har båda två modellerna hyfsat mycket standardkomponenter från varsitt varumärke. A7 har mycket av laddhybridstekniken från A3 e-tron och Passat har hämtat batteri och elmotorer från både Jetta Hybrid och e-Golf.
Och resultatet? Helt fantastiskt, vill jag påstå. Eftersom bränslecellen omvandlar vätgasen till el upplevs bilen som en ren elbil – men utan dess nackdelar med långsam laddning och kort räckvidd. Vätgasen tankas på bara tre minuter, men så var det just det med tankställen. Det finns visserligen en handfull mackar i Los Angeles, men jämfört med konventionella bensinstationer är antalet vätgasmackar skrattretande få.
Håll utkik!
Mer om bränsleceller, vätgas och framtidens stora utmaning går snart att läsa mer om på Motorista – då med en utförligare provkörning av Audi A7 h-tron och Volkswagen Passat Hymotion.

martes, 18 de noviembre de 2014

La saliva de las garrapatas: la nueva esperanza de los investigadores


La saliva de las garrapatas: la nueva esperanza de los investigadores

Una moläecula en la saliva de las garrapatas mata las células de los tumores sin dañar las células sanas

Noticias publicada: 18 noviembre 2014 10:49

Saliva de las garrapatas puede ser un instrumento valioso en la lucha contra e4l cáncer. Así lo esperan investigadores de Brasil. Traducciäon de Ricardo FerräeDreglande fästingar: forskarnas nya hopp

En molekyl i fästingars saliv dödar tumörceller utan att skada friska celler.

Nyheter publicerat: 18 november 2014 10:49

Saliv från fästingar kan bli ett värdefullt vapen i kampen mot cancer. Det hoppas forskare i Brasilien.

sábado, 15 de noviembre de 2014

¡La fibra que permite adelgazar!


Oligofructosa – ¡la fibra que puede dar gases y adelgazar!
 av Fredrik Paulún

Oligofructosa, también llamada inulina(¡no se debe confundir con insulina!) es un tipo de fibra que se encuentra neturalmente en ciertos alimentos como la chicoria,alcachofa,  bananas, ajo, cebolla, espárragos, puerro y agave.  Se encuentra en algunos tipos de müsli y granola. La oligofructosa ha mostrado que aumenta entre otras cosas la absorción de calcio en los intestinos (4) y que noes peligrosa de ningún modo. Sin embargo se encuentra una parte de la población que percibe formación de gases a causa de su flora intestinal. Sin embargo, es totalmente inofensiva y es éste un signo de que sus bacterias intestinales reciben una buena alimentación.  La oligofructosa es a saber una así llamada fibra probiótica que favorece las bacterias intestinales buenas (especialmente las bacterias bífidas)  que debido a la comida forman gases.  Si éstos no se sueltan se corre el riesgo de quedar hinchado.  Puesto que se trata principalmente de hidrógeno y bióxido de carbono, no debería tener mal olor si uno lo deja suceder.  La alternativa es dejar de comer productos con oligofructosa o bajar su consumo hasta un nivel tolerable. De acuerdo con la investigación una ingestión de 20 gramos por día está en un nivel seguro que no produce formación de gases. (5). Yo mismo por ejemplo no tengo problema alguno si me mantengo a un máximo de cinco cucharadas soperas de granola o müsli por porción y yo soy bastante sensible. Yo deseo sin embargo comer oligofructosa puesto que es tan beneficiosa. Es por ejemplo un ingrediente que en estudios ha mostrado tener mejor efecto sobre la flora intestinal en animales de experimentación que si recibieran bacterias beneficiosas en la comida. Estudios en tanto adultos como niños muestran que la oligofructosa ayuda a comer menos y por lo tanto a bajar de peso, lo que es deseable para muchos.(2). Es bastante interesante que la oligofructosa disminuye una hormona llamada grelina la que es conocida por aumentar tanto el deseo de dulces como el apetito, así que puede ser una herramienta efectiva para el que quiera disminuir su ingestión de azúcares. (3).

Tracucción de Ricardo Ferré
15 de octubre de 2014
Lök


Oligofruktos – fibern som kan ge pruttar och viktminskning!

 av Fredrik Paulún

Oligofruktos, även kallat inulin (ska ej sammanblandas med insulin!) är en sorts fiber som finns naturligt i vissa livsmedel som cikoria, jordärtskocka, bananer, vitlök, lök, sparris, purjolök och agave. Jag har det i många av mina Paulúnsprodukter som müsli och granola. Oligofruktos har bland annat visat sig öka bl a kalciumupptaget i tarmkanalen (4) och är inte farligt på något sätt. Det är dock en viss andel av befolkningen som upplever gasbildning pga deras tarmflora. Det är dock helt ofarligt och är ett tecken på att deras tarmbakterier får bra näring. Oligofruktos är nämligen en så kallad probiotisk fiber som gynnar de goda tarmbakterierna (speciellt bifidobakterier) och som tack för maten skapar de gas. Om den inte släpps ut är risken överhängande att man blir uppsvälld. Eftersom det främst är vätgas och koldioxid så det bör inte lukta illa om man låter det ske! Alternativet är att man slutar äta produkter med oligofruktos eller dra ner på konsumtionen till en nivå som går att tolerera. Enligt forskning ligger ett intag på 20 gram om dagen på en säker nivå som inte ger gasbildning (5). Själv får jag t ex inga problem om jag håller mig till max fem matskedar granola eller müsli per portion och jag är ganska känslig. Jag vill dock äta oligofruktos eftersom det gör så mycket nytta. Det är t ex en ingrediens som i studier visat sig ha bättre effekt på tarmfloran hos försöksdjur än om de fick nyttiga bakterier i maten. Studier på både vuxna och barn visar att oligofruktos hjälper många att äta mindre och därmed går ner i vikt vilket är önskvärt för många (2). Intressant nog minskar oligofruktos ett hormon som kallas grelin vilket är känt för att öka både sötsug och aptit, så det kan vara ett effektivt redskap för den som vill minska sitt sockerintag (3).
Lök

domingo, 2 de noviembre de 2014

Löfven no se preocupa por la crítica de EEUU

Löfven no se preocupa por la crítica de EEUU

El nuevo gobierno de Suecia no está preocupado por la crítica de EEUU acerca de los planes de reconocer a Palestina.
-Tenemos ese concepto y no es ninguna novedad para EEUU, dice el primer ministro Stefan Löfven (S Socialdemocracia).
Löfven y sus 23 ministros mantuvieron el sábado su primer reunión de gobierno. Varios secretarios de estado fueron designados, pero no se tomaron pesadas decisiones políticas.
Por el contrario la decisión(asumida más tarde) que el gobierno anunció, puede ocasionar controversias, a saber que Suecia va a reconocer a Palestina como estado. EEUU ha reaccionado gélidamente y su vocero Jen Psaki del departamento de relaciones exteriores norteamericano ha dicho, según AFP que es demasiado prematuro.
-Para avanzar en una solución de dos estados tenemos que reconocer al estado Palestina. Ésto ha ocurrido durante mucho tiempo ahore, dice  Löfven.

Está dirigido por mujeres

La ministra de relaciones exteriores Margot Wallström (Socialdemocracia) coincide en el mismo derrotero:
-No son los EEUU los que deciden nuestra política. Era de esperar que nosotros también recibiéramos crítica. Vamos a continuar con un diálogo constructivo y mantener conversaciones con los EEUU para explicar nuestros puntos de reflexión y motivos para ésto.
Su subsecretaria de estado en el departamento de relaciones exteriores(UD) va a ser Annika Söder, quien ha trabajado dentro de la ONU y aun antes ha sido subsecretaria de estado.
-En el departamento de relaciones exteriores vamos a encontrar una dirección política totalmente femenina por primera vez en la historia.: dos ministras mujeres y dos subsecretarias femeninas, ésto se siente extremadamente alegre, dice Wallström.
Ella pudo recibir felicitaciones durante el dfe ministros de relaciones exteriores extranjeros y esperaba una llamada del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon.

Empezar a conocer

La ministra de Medio Ambiente Åsa Romson (del partido ecologista MP) pensó que la primera reunión de gobierno transcurrió bien.
-No hubo nadie que se pusiera en ridículo, dice ella riéndose.
Ella y los otros minisitros se sentaron luego de la reunión en vehículos para una nueva reunión en otro lugar. Allí se irían a mantener conversaciones más informales y los consejeros de estado tendrían posibilidad de empezar a conocerse unos a otros. Una cena de cierre estaba también planeada.
El día comenzó temprano para los ministros socialdemócratas con una reunión de bancada parlamentaria. Para el gobierno rojiverde en minoría la colaboración con otros partidos va a ser importante para que se aprueben sus propuestas.

"No ingenuo"

El líder del grupo socialdemócrata en el parlamento, Tomas Eneroth, subraya la importancia de crear un nuevo clima de cooperación.
-Yo no soy ingenuo, no va a suceder de inmediato. Van a ocurrir muchas ocasiones en que una alianza reunida va a ser nuestros opositores, naturalmente, dice él.
Primero y ante todo se trata de que se apruebe la propuesta de presupuesto del gobierno, que va a estar lista dentro de tres semanas.
Este miércoles se espera el primer debate parlamentario del primer ministro Stefan Löfven y una reunión cumbre en la ciudad italiana de Milán, con la que él cuenta llegar a tiempo.
En octubre se va a realizar también otra reunión cumbre  en Milán y otra de la Unión Europea en Bruselas. Además, la visita tradicional a Finlandia se va a comprimir en la agenda agitada de Löfven.

Traducción de Ricardo Ferré

Löfven oroas inte av USA-kritik
Den nya regeringen oroas inte av USA:s kritik mot planerna på att erkänna Palestina.
-Vi har den uppfattningen och det är ingen nyhet för USA, säger statsminister Stefan Löfven (S).
Löfven och hans 23 ministrar höll på lördagen sitt första regeringssammanträde. Flera statssekreterare utsågs, men några tunga politiska beslut fattades inte.
Däremot kan ett kommande beslut som regeringen aviserat orsaka kontrovers, nämligen att Sverige ska erkänna Palestina som stat. USA har reagerat kyligt och talespersonen Jen Psaki vid amerikanska utrikesdepartementet har, enligt AFP, sagt att det är för tidigt.
-För att komma vidare till en tvåstatslösning måste vi erkänna staten Palestina. Det här har pågått så länge nu, säger Löfven.

Styrs av kvinnor

Utrikesminister Margot Wallström (S) är inne på samma spår:
-Det är inte USA som bestämmer vår politik. Det var väntat att vi också skulle få kritik. Vi kommer att fortsätta en konstruktiv dialog och föra samtal med USA för att förklara våra bevekelsegrunder och motiv till detta.
Hennes statssekreterare på utrikesdepartementet (UD) blir Annika Söder, som jobbat inom FN och även tidigare varit statssekreterare.
-På UD kommer det nu för första gången i historien att finnas en helt kvinnlig politisk ledning: två kvinnliga ministrar och två kvinnliga statssekreterare, så det känns väldigt roligt, säger Wallström.
Hon fick under dagen ta emot gratulationer från utländska ministerkolleger och väntade samtal från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Lära känna

Miljöminister Åsa Romson (MP) tyckte att det första regeringssammanträdet gick bra.
-Det var ingen som gjorde bort sig, säger hon och skrattar.
Hon och de övriga ministrarna satte sig efter sammanträdet i bilar för en ny sammankomst på annan plats. Där skulle det föras mer informella samtal och statsråden skulle få en möjlighet att lära känna varandra. En avslutande middag var också planerad.
Dagen började tidigt för de socialdemokratiska ministrarna med ett riksdagsgruppsmöte. För den rödgröna minoritetsregeringen blir samarbete i riksdagen med andra partier viktigt för att få igenom sina förslag.

"Inte naiv"

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Tomas Eneroth, betonar vikten av att skapa ett nytt samarbetsklimat.
-Jag är inte naiv, det kommer inte att gå omedelbart Det kommer att finnas många tillfällen när en samlad allians kommer att vara motståndare till oss, naturligtvis, säger han.
Först och främst gäller det att få igenom regeringens budgetproposition, som ska vara klar om tre veckor.
På onsdag väntar statsminister Stefan Löfvens första partiledardebatt i riksdagen och ett toppmöte i italienska Milano, som han räknar med att hinna till.
I oktober blir det också ytterligare ett toppmöte i Milano och ett EU-toppmöte i Bryssel. Dessutom ska det traditionsenliga besöket i Finland också klämmas in i Löfvens späckade kalender.